Monitoring

Systemy bezpieczeństwa  na terenie wspólnoty mieszkaniowej,  spółdzielni mieszkaniowej, parkingu, klatki; w dzisiejszych czasach są standardem.  Jeśli zastanawialiście się Państwo, czy potrzebujecie  bezpiecznego systemu  na terenie nieruchomości, odpowiedź brzmi: tak.

Korzyści z zainstalowania  takich systemów są oczywiste.  Instalujemy kamery bezpieczeństwa z jednego lub kilku następujących powodów: zabezpieczenie i ochrona mieszkańców, budynku oraz mienia przed przestępcami, aktami wandalizmu,  ochrona przed pożarem, powodzią i innymi katastrofami. Monitoring wizyjny sprawdzi się jako sposób na zapobieganie oraz eliminację sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo, jak również materiał dowodowy dla policji lub ubezpieczyciela.

Pracownicy Oldnet zaprojektują i dokonają montażu systemu monitoringu wizyjnego zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Zapraszamy do kontaktu.